Photo Album

Former Prime Minister of Sri Lanka pays courtesy call on Vice President

04 December 2021

Related Articles

Former Sri Lankan Prime Minister pays courtesy call on the Vice President
04 December 2021, Press Release
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރައްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު