Photo Album

New Austrian Ambassador presents credentials to the President

06 December 2021

Related Articles

Austrian Ambassador presents credentials to the President
06 December 2021, Press Release
އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު