Photo Album

New Tunisian Ambassador presents credentials to the President

06 December 2021

Related Articles

Ambassador of Tunisia presents credentials to the President
06 December 2021, Press Release
ޓިއުނީޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު